Images-loading

Novinky

Aktuality z dění na naší škole

Výchova k podnikavosti - Můžeš podnikat

Díky zapojení školy do projektu Můžeš podnikat zažili studenti ZL3 a ZL4 velmi nevšední přednášku z oblasti podnikání a ekonomie. Beseda se konala ve čtvrtek 16.11. v učebně somatologie a diskutovat se studenty přišel pan podnikatel Martin Černohorský (firma Etnetera, http://zivot.je), který je velkým propagátorem svobodné a živé firmy. Během…

Přírodovědný klokan 2017

Naši úspěšní řešitelé úkolů v soutěži „Přírodovědný klokan 2017“Po vyhodnocení výsledků letošního kola této celostátní soutěže nám byla doručena velmi potěšující zpráva. Naši řešitelé David Vojtíšek a Anežka Kaňkovská z 2. lycea obsadili svým bodovým ziskem v okresu Trutnov 1. a 2. místo, v krajském měřítku, ze 687 zúčastněných,…

Bobřík informatiky

V letošním roce jsme se tradičně zúčastnili soutěže Bobřík informatiky (10. ročník). Ve své kategorii měli soutěžící vyřešit 15 logických úloh v časovém limitu 40 min. Soutěže se zúčastnili 4 soutěžící z 2. ročníků. Titul ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL si odnesl Aleš Weigl a Daniel Skrbek (oba ZAA), i studentky Šárka Rejzková a Lucka Petráčková (obě ze ZL) se…

Zpráva z realizace projektu – rok druhý

Realizace projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů, financovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko vstoupila do své druhé poloviny. Partnerskou organizací školy je Karkonoska Panstwowa Szkola Vyzsza w Jeleniej Górze.V říjnu studenti naší školy absolvovali třetí z pěti víkendových…

2 3 4 7 9 12