Images-loading

Novinky

Aktuality z dění na naší škole

Výsledky přijímacího řízení denního studia 2021

Výsledková listina:Denní studium - obor Praktická sestra výsledková listina - přijativýsledková listina - nepřijativýsledková listina - nesplnili podmínky přijímacího řízení a nedostavil seDenní studium - obor Zdravotnické lyceum výsledková listina - přijativýsledková listina - nepřijativýsledková…

Mimořádné opatření u přijímacích zkoušek

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva…

Informace ke změnám v provozu škol

INFORMACE KE ZMĚNÁM V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 bylo vydáno:Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných…

2 3 4 8 15 21 28