Images-loading

Novinky

Aktuality z dění na naší škole

Tradiční sportovní kurz na ZDRÁVCE

Na konci školního roku se uskutečnil tradiční sportovní den, tentokrát netradičně v tělocvičně. Studenti byli rozděleni do čtyřčlenných družstev a soutěžili v pohybových, znalostních i dovednostních disciplínách. Mezi letošní disciplíny patřily – hod létajícím talířem na cíl, střelba ze vzduchovky, střelba na branku, chůdy, běh s plnými nosítky po…

Výsledková listina - obor DVS

Dne 24. 6. 2022 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení na obor Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě studia. V přiloženém souboru najdete výsledky přijímacího řízení. Ve výsledkových listinách jsou uvedeni pouze přijati uchazeči. 

Kurz „Záchranář“ 2. ZL

V úterý 14. června jsme odjeli na odborný kurz na základnu SVČ Bokouš do Vlčkovic. Po milém úvodním přivítání jsme ve dvou dnech absolvovali připravený program zaměřený na získání nových a prohloubení známých teoretických i praktických znalostí a dovedností v poskytování první pomoci. Měli jsme si možnost vyzkoušet nejen práci v …

Erasmus+ Itálie

V termínu 5. - 11. 6. 2022 navštívilo šest studentů ZL2 a tři učitelé Zdrávky jihoitalské město Taranto. Během pobytu navštívili partnerskou školu, podívali se do trollího městečka Alberobello, vyzkoušeli si práci na hrnčířském kruhu v místní nejstarší keramické dílně a zavítali do nejstarší vinice v jižní Itálii. V Tarantu se naši studenti…

Pozvánka na třídní schůzku - PS, NA a MZ

Pozvánka na třídní schůzku rodičů nových 1. ročníkůOznamuji Vám, že třídní schůzka nových 1. ročníků Praktická sestra, Nutriční asistent a Masér ve zdravotnictví se koná dne 21. června 2022 v 17,00 hodin v budově školy v Trutnově. Na schůzce Vám budou poskytnuty důležité informace související se studiem na naší škole.S pozdravem RNDr. Bc. Roman…

2 3 4 9 17 25 33