Images-loading

Novinky

Aktuality z dění na naší škole

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov vyhlašuje2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 do oborů vzdělání:   ·       Zdravotnické lyceum v denní formě vzdělávání·       Praktická sestra v denní formě…

Výsledky přijímacího řízení denního studia 2019

Výsledková listina:Výsledková listina - Praktická sestra - náhradní termímDenní studium - obor Praktická sestraOstatní výsledky - nesplnil, nedostavil se / omluvenDenní studium - obor Zdravotnické lyceum Formulář Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - žák Formulář Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu …

Vědí o nás v Norimberku

Díky spolupráci naší školy se střední školou Lothar-von-Faber-Schule v německém Norimberku mohlo šest studentek 1DVS absolvovat v týdnu od 28. 4. do 4. 5. zahraniční pracovní stáž v tomto bavorském městě. Finanční prostředky na dopravu studentek do Norimberku škola získala od svého zřizovatele v rámci mimořádných účelových příspěvků. Níže si…

Zúčastnili jsme se ERGOTERAPIE

Dne 12. dubna se třída zdravotnických asistentů 2. ročník zúčastnila již podruhé ergoterapie (léčba prací) s klienty v Domově pro seniory Trutnov. Dopoledne byla v programu aktivizace seniorů pomocí společného vyrábění jarní výzdoby a vzájemná komunikace. Společné tvoření výzdoby seniorů se studenty si užily obě skupiny. Pro seniory…

2 3 4 5 9 12 16