Images-loading

UBYTOVÁNÍ
UCHAZEČI O STUDIUM

    Domov mládeže je školské zařízení, které zajišťuje výchovu, ubytování a stravování studentů. Hlavním úkolem všech pedagogických pracovníků je zajistit ubytovaným studentům co nejlepší podmínky ke studiu a zároveň vytvořit takové prostředí, které by co nejvíce odpovídalo prostředí domácímu. Pro studenty je zajištěno ubytování ve dvou domovech mládeže v blízkosti školy a středu města Trutnova. Celková kapacita domovů mládeže je v DMB 36, a v  DMRAD 40 lůžek. Pro ubytování studentů jsou k dispozici v DMB 1-2 lůžkové pokoje se standardním vybavením. V DMRAD 2 – 3 lůžkové a jeden pokoj 4 lůžkový (velice prostorný) s nadstandardním vybavením. Ubytovaným studentům je poskytováno celodenní stravování ve školní jídelně  Gymnázia, které těsně sousedí se školou.

    Pro rozvíjení zájmů, zálib a hodnotné využívání volného času studentů jsou k dispozici klubovny s televizí, videem a DVD přehrávačem, knihovny aj. K DMRAD patří i malé hřiště s umělým povrchem a malá zahrada. Ke studijním účelům je k dispozici Wi-fi připojení i PC a Internetem. Poplatek činí 50,- Kč za měsíc. Pro sportovní vyžití slouží malé tělocvičny,  posilovny, místnosti pro stolní tenis. Dalšími možnostmi jsou návštěvy městského bazénu, sauny nebo sportovních kroužků ve školní tělocvičně školy i DM. Své zájmy mohou dále rozvíjet v řadě kroužků zájmové činnosti (znakový jazyk, jóga a relaxace, body-nice, které jsou zdarma a jsou vedeny kvalifikovanými instruktory  nebo vychovatelkami (kreativní klub, dívčí klub, hra na piano aj). Pro žáky jsou během roku organizovány přednášky, besedy, návštěvy výstav, muzea, divadelních představení, výletů a dalších akcí pořádaných DM. Spolupracujeme s domovy důchodců, ÚSP Hajnice a MtŠ….

Všichni ubytovaní se řídí Vnitřním řádem DM

PLACENÍ UBYTOVÁNÍ

    Úhrada za ubytování se platí vždy předem do 25. dne v předchozím měsíci a to bezhotovostním převodem na účet školy. Výše měsíční úhrady je stanovena dle DM a nemění se, i když není žák ubytován po všechny dny v měsíci (např. nemoc, rodinné důvody, prázdniny, ředitelská volna, svátky apod.) Z ubytování se odečítá pouze adekvátní část, kdy mají žáci volno z důvodu změn v organizaci výuky (týká se pouze VOŠZ). V případě dlouhodobé nemoci (cca 1 měsíc) doporučujeme podat písemnou žádost o prominutí platby řediteli školy a DM.

číslo účtu:          25 137 601/0100

Variabilní symbol: Rodné číslo studenta ( bez lomítka!!! například 9911281255 )

 

ĆÁSTKA ZA MĚSÍČNÍ UBYTOVÁNÍ
DM R.A.DVORSKÉHO1100,- Kč (pro 1. ročníky)
DM BULHARSKÁ800,- Kč (starší ročníky, chlapci)


icon
Vnitřní řád DM
doc 76 kB
icon
Kritéria přijetí do DM
pdf 42.5 kB