Images-loading

Novinky

Aktuality z dění na naší škole

Adaptační kurz PS 1. ročník

Adaptační kurz pro studenty PS1 A bude probíhat ve dnech 14. 9. - 15. 9. 2020, cena 600,- Kč - nutno uhradit na rodičovské schůzce dne 31. 8. 2020Adaptační kurz pro studenty PS1 B bude probíhat ve dnech 16. 9. - 17. 9. 2020, cena 600,- Kč - nutno uhradit na rodičovské schůzce dne 31. 8. 2020V ceně je zážitkový kurz Bokouš v Rekreačním centru…

Výlet třídy ZL 1. (školní rok 2020-2021)

Třída ZL 1. se ve dnech 2. – 4. září 2020 zúčastní třídenního pobytu v Horním Maršově ve Středisku ekologické výchovy SEVER. Programu bude zaměřen kromě ekologických témat a témat ochrany přírody zejména na aktivity, které umožní vzájemné seznámení se studentů a vytvoření nového kolektivu třídy. Bližší informace podá třídní učitelka RNDr.…

Výsledky přijímacího řízení denního studia 2020

Výsledková listina:Denní studium - obor Praktická sestra výsledková listina - přijativýsledková listina - nepřijativýsledková listina - nesplnili podmínky přijímacího řízenívýsledková listina - nedostavil seDenní studium - obor Zdravotnické lyceum výsledková listina - přijativýsledková listina - nepřijativýsledková listina -…

1 3 4 5 8 14 21 27