Images-loading

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 
UCHAZEČI O STUDIUM


Obor: Zdravotnický asistent -  53-41-M/01

Délka vzdělávacího programu: 5 let  

Forma: Dálkové studium

Dosažený stupeň vzdělání: ukončené maturitní zkouškou


Ve školním roce 2017/2018 se obor zdravotnický asistent v dálkové formě otevírat nebude.


      Obor „Zdravotnický asistent" od roku 2005 nahrazuje obor „Všeobecná sestra," který se ze středních škol přesunul do vyššího odborného nebo vysokoškolského studia. Výhodou oboru „Zdravotnický asistent" je lepší příprava na další studium všech zdravotnických oborů (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář aj.) na vysokých nebo vyšších odborných školách. Větší hodinovou dotací všeobecně vzdělávacích předmětů se navíc, lépe než v dřívějších letech, žáci připravují i na další vysokoškolské studium ostatních - nezdravotnických oborů.


UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

      Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent (absolventka) připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem, poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o dospělé i dětské pacienty. Zdravotnický asistent nachází uplatnění ve všech státních i privátních zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče,  ve zdravotních pojišťovnách, na zdravotních a sociálních odborech úřadů.


VÍCE V TÉTO KATEGORII