Images-loading


Rekapitulace údajů z návrhu rozpočtu PO školství pro rok 2020 (§28, odst. 2 zák. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  Finanční plány pro rok 2020, schválené Radou Královéhradeckého kraje, konané dne 25.5.2020, usnesením
č. 
RK/15/761/2020

Rozpočtový výhled organizace pro roky 2019 -2020 byl schválen Radou Královéhradeckého kraje, konané 11. prosince 2017, výpisem usnesení č. RK/35/1966/2017.

VÍCE V TÉTO KATEGORII