Images-loading

Šablony VOŠZ a SZŠ Trutnov

Identifikace projektu

Identifikace projektu:Název projektu:  Šablony VOŠZ a SZŠ TrutnovReg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005829Tento projekt slouží jako podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, vzdělávání studentů formou doučování, spolupráce školy a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce.Celková výše dotace: 1 044 868, 00 Kč …