Images-loading
Přírodovědný klokan 2017

Přírodovědný klokan 2017

Naši úspěšní řešitelé úkolů v soutěži „Přírodovědný klokan 2017“

Po vyhodnocení výsledků letošního kola této celostátní soutěže nám byla doručena velmi potěšující zpráva. Naši řešitelé David Vojtíšek a Anežka Kaňkovská z 2. lycea obsadili svým bodovým ziskem v okresu Trutnov 1. a 2. místo, v krajském měřítku, ze 687 zúčastněných, skončili těsně za první „desítkou“.
Našim „statečným“ patří poděkování za to, že prokázali solidní přehled, orientaci a znalosti z pole přírodovědného, kvalitu připravenosti členů posádky „naší vlajkové lodi přírodních věd“.

Blahopřejeme, máme z vás radost.

PaedDr. Karel Rouha