Images-loading

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
ŘÁDY

    Řády jsou vnitřní dokumenty, které vydává ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Trutnov. Ředitel školy má v souladu s §30 školského zákona povinnost vydat samostatné školní řády pro SŠ a VOŠ a vnitřní řád domova mládeže. Řády upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, studentů a jejich zákonných zástupců, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů. Školní řády obsahují také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. Školní řády, včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků musí být schváleny školskou radou.

icon
STIENDIJNÍ ŘÁD
pdf 110.08 kB
icon
KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
pdf 122.22 kB
icon
ŠKOLNÍ ŘÁD
pdf 264.5 kB