Images-loading

RADA ŠKOLY

     

V souladu se zákonem č. 561/2004Sb. byla na škole zřízena RADA ŠKOLY (viz paragraf 132 uvedeného zákona). 
Rada školy má 6 členů. Tvoří ji 2 zástupci zřizovatele (Královéhradecký kraj), 2 volení členové z řad zákonných zástupců žáků nebo zletilých studentů nebo žáků a 2 volení zástupci pedagogického sboru. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.


RADA ŠKOLY

…SCHVALUJE

výroční zprávu o činnosti školy,
školní řád ve středních a vyšších odborných školách, stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.

SLOŽENÍ RADY ŠKOLY 
PŘEDSEDA

Ing. Šváb Marek, zástupce Královéhradeckého kraje, mareksvab@email.cz
ČLENOVÉ RADY
Ing. Procházka Miroslav, Ph.D., zástupce Královéhradeckého kraje, 
MUDr. Ticháčková Jaroslava, zástupce rodičů, 
Mgr. Šilingová Michaela, zástupce OA Trutnov, zástupkyně ředitele OA, sg@oatrutnov.cz
Mgr. Zástavová Stanislava, zástupce VOŠZ a SZŠ  Trutnov, učitelka, zastavova@szstrutnov.cz 
Mgr. Janečková Vendula, zástupce rodičů.

 

VÍCE V TÉTO KATEGORII