Images-loading

UBYTOVÁNÍ
UCHAZEČI O STUDIUM

    Pro studenty je zajištěno ubytování ve dvou DM I. kategorie, v blízkosti školy a středu města Trutnova. Celková kapacita domovů mládeže je v DMB 36, a v DMRAD 40 lůžek. Pro ubytování studentů jsou k dispozici v DMB 1-2 lůžkové pokoje se standardním vybavením. V DMRAD 2-3 lůžkové a jeden pokoj 4 lůžkový (velice prostorný) s nadstandardním vybavením. Ubytovaným studentům je poskytováno celodenní stravování ve školní jídelně Gymnázia, které těsně sousedí se školou.

Domov mládeže je školské zařízení, které zajišťuje výchovně vzdělávací činnosti, ubytování a stravování studentů. Hlavním úkolem všech pedagogických pracovníků je zajistit ubytovaným studentům co nejlepší podmínky ke studiu a zároveň vytvořit takové prostředí, které by co nejvíce odpovídalo prostředí domácímu. Pro rozvíjení zájmů, zálib a hodnotné využívání volného času studentů jsou k dispozici klubovny s televizí, videem a DVD přehrávačem, knihovny aj. K DM RAD patří i malé hřiště s umělým povrchem a malá zahrada. Ke studijním účelům je k dispozici Wi-Fi připojení na všech pokojích DM. Pro sportovní vyžití slouží malé tělocvičny, posilovny, místnosti pro stolní tenis. Dalšími možnostmi jsou návštěvy městského bazénu, sauny nebo sportovních kroužků ve školní tělocvičně. Své zájmy mohou dále rozvíjet v řadě kroužků zájmové činnosti v DM: např. znakový jazyk, D - Klub, Body- nice, kreativní klub, které jsou zdarma a jsou vedeny kvalifikovanými instruktory nebo vychovatelkami. Ostatní kroužky jsou ve škole vedeny v odpoledních hodinách učiteli školy. Pro žáky jsou během roku organizovány i přednášky, besedy, soutěže, návštěvy výstav, muzea, divadelních představení, výletů apod. Spolupracujeme s domovy důchodců, ÚSP Hajnice a MtŠ....

Všichni ubytovaní se řídí Vnitřním řádem DM


PLACENÍ UBYTOVÁNÍ

    Úhrada za ubytování se platí vždy předem do 25. dne v předchozím měsíci a to bezhotovostním převodem na účet školy. Výše měsíční úhrady je stanovena dle DM a nemění se, i když není žák ubytován po všechny dny v měsíci (např. nemoc, rodinné důvody, prázdniny, ředitelská volna, svátky apod.) Z ubytování se odečítá pouze adekvátní část, kdy mají žáci volno z důvodu změn v organizaci výuky (týká se pouze VOŠZ). V případě dlouhodobé nemoci (cca 1 měsíc) doporučujeme podat písemnou žádost o prominutí platby řediteli školy a DM.

číslo účtu:          25 137 601/0100

Variabilní symbol:        EV_CISLO žáka Vám bude sděleno na vyžádání při zaslání fotografie na ISIC průkaz na kontaktní adrese balhar@szstrutnov.cz.


Specifický symbol:      1111

ĆÁSTKA ZA MĚSÍČNÍ UBYTOVÁNÍ

DM R.A.DVORSKÉHO1200,- Kč (pro 1. ročníky)
DM BULHARSKÁ1000,- Kč (starší ročníky, chlapci)
VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
Vnitřní řád DM
doc 80.5 kB
icon
ŠVP - domova mládeže
pdf 273.51 kB
icon
Směrnice k přijímání žáků na DM
pdf 240.28 kB
icon
Přihláška k ubytování na DM
pdf 118.35 kB
icon
Ukončení ubytování na DM
docx 1.51 MB