Images-loading

ABSOLUTORIA
ŽÁCI A STUDENTI

absolutoria  oboru : Diplomovaná všeobecná sestra  53-41-N/1 školní rok 2021/2022 se koná dne ...............................2022.

Absolutorium se koná z cizího jazyka, obhajoby absolventské práce a odborných předmětů ( ošetřovatelství, klinické obory, humanitní vědy).