Images-loading
DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

ABSOLUTORIA

Absolutoria  oboru Diplomovaná všeobecná sestra  53-41-N/1 školní rok 2022/2023 se koná dne ...............................2023.

Absolutorium se koná z cizího jazyka, obhajoby absolventské práce a odborných předmětů ( ošetřovatelství, klinické obory, humanitní vědy).