Images-loading
  • PARTNEŘI PRAXE
    ŽÁCI A STUDENTI

        Nedílnou součástí studia zvoleného oboru vzdělávání je i praktické vyučování, při kterém si studenti osvojí nezbytné praktické dovednosti a prohloubí ve škole získané teoretické znalosti, které jsou nezbytné pro výkon zvoleného povolání nelékařského zdravotnického pracovníka – praktická sestra nebo Diplomované všeobecné sestry. Své dovednosti a znalosti si osvojíte a prohloubíte u partnerů praktického vyučování.

    PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT

    OBOR PRAKTICKÁ SESTRA