Images-loading

KONZULTAČNÍ HODINY UČITELŮ
ŽÁCI A STUDENTI1. pololetí  školní rok  2023/2024 


Jméno vyučujícího

1. termín

2. termín

Bc. Bárta

Pá 7. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Čadová

St 7. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Dědečková

Pá 3. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Dytrych

Čt 13 45 -  14 45 

dle dohody

Mgr. Gaislerová

St 2. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Hampelová

St 3. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Hanlová

Po 7. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Havelková

Po 7 30 -  8 00

dle dohody

Mgr. Hoferová

St 3. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Hofmanová

Čt 7 30 -  8 00

dle dohody

Mgr. Janáková

Po  0. vyuč. hodina

dle dohody

Bc. Jarošová

St 5. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Kapuciánová

Po 3. vyuč. hodina

dle dohody

Bc. Košťálová

Po 12 35 -  13 20

dle dohody

Bc. Kotyk

Út 7. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Kotyková

Út 7. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Kuželová

Po 3. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Merbsová

Út  5. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Nedomlelová

Čt  2. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Nývltová

Čt 7 30 -  8 00

dle dohody

Mgr. Petrskovský

Út 5. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Pichová

Pá 0. vyuč. hodina

dle dohody

Ing. Plšková

St  6. vyuč. hodina   

dle dohody

Mgr. Poláček

Pá 5. vyuč. hodina

dle dohody

RNDr. Radová

Út 8. vyuč. hodina

dle dohody

PaedDr. Rouha

Út 6. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Rejlová

St 7. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Říhová

St 2. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Scholzeová

dle dohody

Mgr. Schubertová

St 6. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Smetanová

dle dohody

dle dohody

Mgr. Schwab

Čt  5. vyuč. hodina   

dle dohody

Mgr. Sogel

Po  5. vyuč. hodina   

dle dohody

Mgr. Tomsová

Pá 1. vyuč. hodina   

dle dohody

Mgr. Trejbalová

Út  8. vyuč. hodina     

dle dohody

Mgr. Tremlová

Čt 5. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Tumová

Čt 9. vyuč. hodina

dle dohody

Ing. Vik

dle dohody

dle dohody

Mgr. Viková

Čt 5. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Vymlátilová

Čt 7. vyuč. hodina

dle dohody

Mgr. Zástavová

Čt 4. vyuč. hodina

dle dohody