Images-loading

Stravování

Školní jídelna Gymnázia Trutnov

STRAVOVÁNÍ
UCHAZEČI O STUDIUM

Školní jídelna s kuchyní se nachází v budově GYMNÁZIA TRUTNOV.

Školní kuchyně připravuje celodenní stravu – tj. snídani, oběd a večeři pro ubytované žáky a studenty. Pro neubytované žáky a studenty, pracovníky školy a důchodce připravuje obědy. 
pRO UBYTOVANÉ

Snídaně28,- Kč
Oběd37,- Kč
Večeře33,- Kč

Celodenní strava na celý měsíc činí 1680,- Kč a ubytovaní žáci mají povinnost odebírat celodenní stravu dle Vnitřního řádu DM

PRO NEUBYTOVANÉ

Oběd37,- Kč

Číslo účtu na stravování:    86-0303140297 / 0100

KS: 0308        SS: 3333

Variabilní symbol: sdělí individuálně vedoucí ŠJ Gymnázia, je uveden na přihlášce ke stravovaní !!! Přihlášku zašle ubytovaným ved. vychovatelka DM v průběhu července 2020 poštou.

    

PŘEPLATKY STRAVNÉHO
Přeplatky stravného SE VRACEJÍ maturitním ročníkům v červenci na zadaný účet. Ostatním strávníkům jsou převedeny do dalšího školního roku nebo vráceny pouze na vyžádání.

 

ODBĚR STRAVY 

Odběr stravy se provádí na základě ISIC karty po celou dobu studia.  Ta je nutná i k otvírání vstupních dveří do budovy školy, kopírování a půjčování knih. ISIC kartu je nutné uhradit v hotovosti k prvnímu dni školního roku svému třídnímu učiteli.

jídelní lístek

VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ

martina günterová
E-mailguntherova@gymnaziumtu.cz
Telefon499 815 627