Images-loading
Biologická olympiáda - školní kolo

Biologická olympiáda - školní kolo


V posledních dnech měsíce února vrcholilo školní kolo biologické olympiády v kategorii A, kterého se zúčastnily tři studentky ze třídy 3. lycea – Natálie Pourová, Eliška Krejčová a Kateřina Gregorová.

Absolvovaly tři odborné části, skládající se z části laboratorně-praktické, poznávací (vybraní zástupci rostlin, živočichů a hub) a tematicky zaměřené části testové.

S nelehkými úkoly se snažily poprat co nejlépe. Po celkovém bodovém vyhodnocení výsledků vyšla z velmi vyrovnaného „biologického“ zápolení jako nejúspěšnější Eliška Krejčová.

Všem zúčastněným patří dík za čas věnovaný k přípravě na olympiádu, chuť si rozšířit své znalosti a udělat něco pro sebe navíc.  

Věříme, že se naše Eliška neztratí ani v krajském kole, které se uskuteční v pondělí 26. března na Přírodovědecké fakultě UHK v Hradci Králové.


Radová, Rouha