Images-loading
Výlet třídy ZL 1. (školní rok 2020-2021)

Výlet třídy ZL 1. (školní rok 2020-2021)

Třída ZL 1. se ve dnech 2. – 4. září 2020 zúčastní třídenního pobytu v Horním Maršově ve Středisku ekologické výchovy SEVER. Programu bude zaměřen kromě ekologických témat a témat ochrany přírody zejména na aktivity, které umožní vzájemné seznámení se studentů a vytvoření nového kolektivu třídy.

Bližší informace podá třídní učitelka RNDr. Zora Radová nejpozději v posledním srpnovém týdnu.