Images-loading
Platby za ubytování

Platby za ubytování

Vážení rodiče,

Vzhledem k nejisté situaci v návratu žáků 1. a 2. ročníků do školy, Vás žádáme, abyste ukončili platby za ubytování v Domovech mládeže! Netýká se žáků 3. a 4. roč., kteří mají odbornou praxi. Konečné vyúčtování plateb s přeplatky, Vám budou vráceny na účty po skončení školného roku. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci!

Iva Kvasničková, vedoucí vychovatelka DM
kvasnickova@szstrutnov.cz