Images-loading
Exkurze do Plastinaria

Exkurze do Plastinaria


Ve státní svátek 28. října vyjel v ranních hodinách autobus plný žáků i studentů zdrávky na zajímavou exkurzi do německého městečka Guben ležícího na hranicích s Polskem. Cesta ubíhala rychle a než jsme se nadáli, byli jsme před budovou Plastinaria, ve kterém se „vyrábí“ lékařské modely pro univerzity a světoznámé exponáty pro výstavy Bodies. Celá expozice byla pouze naše, užili jsme si prohlídku bez tlačenic, dívali jsme se pod ruce pracovníkům v laboratoři a v klidu si prohlédli nejenom vystavené lidské exponáty, ale i zvířecí. Celý výlet, který provázelo nádherné počasí, jsme zakončili krátkým nákupem a občerstvením.

P. Říhová, Z. Merbsová