Images-loading
Erasmus+

Erasmus+ - Erasmus+


V rámci programu Erasmus+ škola realizuje následující projekty:

Nursing schools from the Czech Republic, Finland, Macedonia and Spain are      comparing performance of nursing procedures

2018-1-CZ01-KA229-047990

35 562 Eur

09/18 - 08/20

• Krátkodobé zahraniční studijní pobyty pedagogů a studentů
• Partneři projektu: Makedonie, Finsko, Španělsko
• Porovnávání rozdílů v ošetřovatelských postupech v jednotlivých zemích projektu
• Podpořeno: 15 studentů oborů Praktická sestra a Zdravotnické lyceum a 9 pedagogů

Mobility studentů zdravotnických oborů

2019-1-CZ01-KA102-060028 

21 216 Eur

09/19 - 08/21

• Třítýdenní odborné stáže studentů a pedagogů ve zdravotnických zařízeních ve španělském Alicante
• Podpořeno: 8 studentů VOŠ a 2 pedagogové

Voneinander lernen - Zukunft bauen

2019-1-LV01-KA229-060348_6

33 000 Eur

09/19 - 08/21

• Projekt zaměřený na podporu podnikavosti, inovace a kreativity
• Partneři projektu: Lotyšsko, Německo, Itálie, Řecko
• Podpořeno: 30 studentů a 14 učitelů

Interkulturelle Begegnung im gemeinsamen Europa - mit Unterstützung moderner Medien

2019-1-AT01-KA229-051503_2

31 418 Eur

09/19 - 07/21

• Projekt zaměřený na poznávání Evropy, její historie, kultury a politiky, zvyšování povědomí o důležitosti demokracie a občanství EU u mladých lidí
• Partnerem projektu: Německo
• Podpořeno: 20 studentů a 2 učitelé