Images-loading

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji - projekt ukončen - Přednáška plk. prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc.

Ve čtvrtek 20. 2. 2014 se studentky a studenti naší školy zúčastnili další zajímavé přednášky významné osobnosti českého zdravotnictví.
Po listopadové besedě s prof. Janem Pirkem se tentokrát studenti setkali s předním českým neurochirurgem, přednostou neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze, Plk. prof. MUDr. Vladimírem Benešem, DrSc. 
Přednáška se konala v rámci Projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji .