Images-loading
Identifikace projektu

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Identifikace projektu


Identifikace projektu
Registrační číslo projektu:  
CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051
Název projektu: „Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

datum zahájení/termin rozpoczecia projektu: 1. 9. 2016
datum ukončení/termin zakończenia projektu: 31. 8. 2018

Celková hodnota projektu: 303 252,95 €

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) přispívá českému partnerovi projektu částkou 149 553,38 €
Z národních peněžních zdrojů škola získala na realizaci projektu částku 26 391,81 €,
z toho státní rozpočet přispívá částkou 8 797,27 €