Images-loading
Setkání pracovních týmů

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Setkání pracovních týmů

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych

Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051
 

Ve dnech 22. – 23. 9. 2016 se sešli pracovníci projektových týmů České republiky a Polska v hotelu Omnia v Janských Lázních. Hlavním cílem dvoudenního setkání bylo dojednat detaily další spolupráce a stanovit termíny realizace klíčových aktivit projektu. Kromě jednání došlo i na malý výlet po vrcholku Černé hory.