Images-loading
Česko - polský výměnný pobyt v hotelu Javor

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Česko - polský výměnný pobyt v hotelu Javor

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

V termínu od 14. do 18. listopadu 2016 proběhl na horském hotelu Javor v Malé Úpě česko-polský výměnný pobyt, který měl studentkám z obou stran hranice přiblížit základy mateřského jazyka uchazeček o povolání zdravotnických sester. Lektor českého jazyka měl na starost 17 studentek a 3 učitele z polské zdravotní školy. Cílem celotýdenního kurzu bylo seznámení se základy českého jazyka. Rozsah kurzu byl 40 hodin přímé vyučovací činnosti a 40 hodin přípravných prací. Přes velmi napjatý časový rozsah se podařilo vcelku tento základní úkol naplnit.

Další fotografie najdete zde ->>

icon
Výměnný pobyt ČRPL
pdf 58.98 kB