Images-loading
Přestavba a modernizace odborné učebny

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Přestavba a modernizace odborné učebny

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

Od listopadu 2016 škola intenzivně pracuje na přestavbě a modernizaci jedné ze tří odborných učeben školy, ze které se postupně stává učebna simulující prostředí Jednotky intenzivní péče. Učebna zatím dostala novou podlahu a je částečně vybavena novým nábytkem a moderními přístroji pro výuku odborných zdravotnických předmětů. V současné době probíhají dokončovací práce, které budou ukončeny na konci února 2017. Všichni se těší, až bude ve třídě zahájena běžná výuka.