Images-loading
Workshop ve Sklárské Porebě

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Workshop ve Sklárské Porebě

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051                                                                                        

Ve dnech 22. - 23. 4. 2017 se konal další workshop ke klíčové aktivitě KA4. Cílem tohoto workshopu bylo sestavit v bodech základní přehled o shodách a rozdílech u jednotlivých zpracovávaných témat. Workshop se konal v Polsku ve Sklárské Porebě.