Images-loading
Workshop českého a polského jazyka pro budoucí zdravotní sestry

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů - Workshop českého a polského jazyka pro budoucí zdravotní sestry

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Reg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051                                                                                        


Ve dnech 19. - 21. května 2017 se konal víkendový kurz českého jazyka pro polské zdravotní sestry, tentokráte v Horním Maršově v Penzionu u zámku.

icon
Zpráva z Workshopu
pdf 69.76 kB