Images-loading

Moderními metodami k ještě lepším absolventům - projekt ukončen - Moderními metodami k ještě lepším absolventům


Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0180

Doba trvání 1. 9. 2012 - 31. 8. 2014


• Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků.

Pro tento projekt byly vybrány šablony:
• III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.


• IV/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol
Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků v oblasti matematické gramotnosti. Šablona je určena pro žáky, kteří budou skládat maturitní zkoušku z matematiky.


• O jednotlivé digitální učební materiály k jednolivým tématům můžete požádat na emailové adrese příslušného učitele.


icon
Biologie člověka - RNDr. Radová Zora
pdf 381.13 kB
icon
Biologie eukaryot - Mgr. Haasová Alena
pdf 400.85 kB
icon
Cytologie a genetika - Mgr. Haasová Alena
pdf 108.84 kB
icon
Kapitoly vnitřního lékařství - Mgr. Havelková Eva
pdf 379.13 kB
icon
Klinická propedeutika - Mgr. Schubertová Lucie
pdf 112.25 kB
icon
Mechanika - Mgr. Petrskovský Martin
pdf 120.5 kB
icon
Obecná a anorganická chemie - Mgr. Bc. Hásek Roman
pdf 358 kB
icon
Ošetřovatelství 1 - Mgr. Převlocká Lucie
pdf 108.64 kB
icon
Ošetřovatelství 2 - Mgr. Převlocká Lucie
pdf 420.25 kB
icon
Ošetřovatelství 3 - Mgr. Zástavová Stanislava
pdf 109.76 kB
icon
Ošetřovatelství v chirurgii - Mgr. Tumová Eva
pdf 444.12 kB
icon
Ošetřovatelství v chirurgii v interně - Mgr. Zástavová Stanislava
pdf 385.42 kB
icon
Ošetřovatelství v malých oborech - Mgr. Havelková Eva
pdf 114.93 kB
icon
První pomoc - Mgr. Tumová Eva
pdf 113.98 kB
icon
Psychologie - Mgr. Trejbalová Jana
pdf 109.29 kB
icon
Regonální geografie - Mgr. Dytrych Tomáš
pdf 428.96 kB
icon
Somatologie - Mgr. Kašpárková Zuzana
pdf 110.21 kB
icon
Výchova ke zdraví - Mgr. Kotyková Libuše
pdf 108.6 kB