Images-loading

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji - projekt ukončen - Exkurze Planetárium HK

Dne 15. 4. 2015 podnikly třídy ZL1. a ZL2. výpravu do nově otevřeného digitálního planetária v Hradci Králové.
V rámci této dvouhodinové exkurze studenti shlédli expozici ve starší části hvězdárny, rozkývali Foucaltovo kyvadlo, podívali se na Slunce a vyslechli si krátkou přednášku o gravitaci a významu Keplerových zákonů a Newtonova gravitačního zákona. 
Poté se studenti přemístili do nové budovy digitálního planetária, kde si prohlédli hvězdy na jarní obloze, zjistili, která souhvězdí je možné v tuto roční dobu pozorovat na obloze a seznámili se s hlavními hvězdami daných souhvězdí.
Exkurze byla velmi zajímavá a pro studenty přínosná. 
Vzhledem k tomu, že se exkurze realizovala v rámci Projektu na podporu přírodovědných a technických předmětů v Královehradeckém kraji, měli všichni studenti cestovné do Hradce Králové a vstupné do planetária zcela zdarma. Uhrazení finančních nákladů z rozpočtu projektu umožnilo zúčastnit se exkurze všem studentům a bylo příjemným bonusem celé akce.