Images-loading

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji - projekt ukončen - Projekt vzájemného učení 28. - 29.3. 2015


Další z programů vzájemného učení, které se konalo na naší škole v rámci Projektu na podporu přírodovědných a technických předmětů v Královehradeckém kraji, bylo zaměřené na chemii, biologii a fyziku.
Stanoviště s chemickými pokusy se neslo v duchu „ Veselé chemické ZOO". Žáci si vyzkoušeli bleší cirkus, vyrobili sloní pastu a slimáčí sliz a odlili sádrová zvířátka.
Na biologickém stanovišti žáci zkoušeli vypreparovat oko vepře, řešili kvízy zaměřené na funkci oka a na oči různých živočichů.
Fyzika se týkala geometrické optiky. Žáci měřili ohniskovou vzdálenost čočky, zkoumali odraz a lom světla a vyráběli vlastní spektroskop.
Akce se zúčastnilo 52 žáků ze čtyř partnerských ZŠ.