Images-loading

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji - projekt ukončen - Partnerské vztahy u onkologických pacientů

Dne 7.1. 2014 se ve velkém sále Městského úřadu konalo další setkání studentů naší školy s odborníkem z oblasti zdravotnictví. Tentokrát naše pozvání přijala přední česká odbornice na onkopsychologii a sexuologii docentka klinické psychologie Laura Janáčková. 
Hned na úvod hodinové přednášky jsme se všichni dozvěděli jakými způsoby ženy vábí své budoucí partnery a jaké priority při výběru partnera mají ženy a jaké muži. 
Podstatou přednášky byly partnerské vztahy u onkologicky nemocných pacientů a obtíže, které tito pacienti zažívají mimo jiné i v sexuální oblasti. Byly ukázány jednotlivé problémy, které mohou nastat v partnerském vztahu s onkologicky nemocným pacientem a postupy, jak tyto problémy citlivě řešit s ohledem na dané onemocnění.
Přednáška byla zajímavá nejen pro studenty, kteří se mohou s onkologicky nemocným pacientem setkat v blízkém okolí, ale i pro zdravotnický personál, který se s těmito pacienty setkává během výkonu svého povolání.