Images-loading

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji - projekt ukončen - 13. 11. 2014 - besedy studentek naší školy

Dne 13.11.2014 se studentky naší školy zúčastnily hned několika besed. Všechny besedy studentky absolvovaly v rámci výuky odborných předmětů.

První beseda byla s pracovnicí Popáleninového centra. Studentky byly seznámeny s činností Popáleninového centra a mohly diskutovat o možnostech léčby popálenin.

Další beseda souvisela s návštěvou Tranplantačního centra IKEM. Studentky měly opět možnost seznámit se s činností centra, postupem při transplantaci orgánů a ukázkami videí transplantací některých orgánů.

Poslední beseda byla spojena s návštěvou organizace zaměřené na výcvik psů pro nevidomé. Studentky v rámci návštěvy mohly vidět ukázky výcviku těchto psů.