Images-loading

Výzva 56 - Projekt 2015 - popis projektu

Realizace projektu č. CZ.1.07/1.1.00/56.2068 Výzvy č. 56 OP VK

V rámci vyhlášené Výzvy č. 56 OP VK škola čerpá prostředky v celkové výši 692 805,-Kč na následující čtyři klíčové aktivity.

Realizace čtenářských dílen pro třídy ZA3 a ZA4. Cílem čtenářských dílen je zvýšit zájem studentů o čtenářství a podpořit čtenářskou gramotnost. Do konce kalendářního roku bude zrealizováno 12 čtenářských dílen v hodinách Čj.

Zahraniční jazykový kurz pro vyučující jazykových předmětů – v rámci této aktivity vycestovali tři naši vyučující o prázdninách do zahraničí na jazykový desetidenní jazykový kurz – cílovými destinacemi byl Londýn, Curych a ostrov Malta.

Další klíčovou aktivitou je jazykově poznávací zájezd pro 20 studentů naší školy. Ti vycestují spolu se třemi vyučujícími na šest dní do Londýna ke konci října. Kromě devíti hodinového kurzu anglického jazyka je čeká v Londýně především poznávání místních památek a reálií.

Poslední aktivitou projektu je tzv. „stínování“. Čtyři vyučující absolvují týdenní pobyt ve Finsku. Hlavní náplní jejich pobytu v zahraničí bude „stáž“ na střední zdravotnické škole, kde budou sledovat své finské kolegy při pedagogické činnosti. Seznámí se tak s metodami výuky používanými při vyučování v zahraničí.