Images-loading
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt  pro žáky s doprovodem

Výzva 56 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky s doprovodem


Termín pobytu: 20 - 25.10.2015

Místo pobytu: Londýn, Velká Británie, Open Doors UK Eltham Ltd, 210-214 Eltham High Street, London, SE9 1BQ

Studenti byli rozděleni podle úrovní do tří skupin po 12 – 15 studentech.

Každou skupinu vedl jeden plně kvalifikovaný TFL učitel. Výuce byli rovněž přítomni doprovázející čeští učitelé (ovšem pouze jako dozor a do výuky nezasahovali).

Kurz se zaměřil na procvičování všech čtyř základních klíčových dovedností – čtení, psaní, poslech a mluvení, a to v běžných konverzačních tématech – rodina, zájmy, volný čas, škola, cestování, jídlo, oblečení apod. Studenti převážně pracovali ve dvojicích, začleněna byla i práce ve větších skupinách, ve které byla vyžadována spolupráce a koordinace více lidí najednou. Žáci měli možnost nacvičit a předvést i scénku na téma průvodce a turistika ve velkém městě. Z gramatiky byly procvičovány především slovesné časy (přítomné, minulé a budoucí), členy, předložky a spojky, tvorba a správné používání přídavných jmen a příslovcí. 

Během pobytu v Londýně studenti navštívili s plně kvalifikovaným průvodcem tato místa: Greenwich, Tower, Tower Bridge, městskou část City s katedrálou sv. Pavla, nábřeží Temže s divadlem Globe, budovy parlamentu, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, vládní třídu Whitehall, Trafalgarské náměstí, Piccadilly Circus. Z muzeí navštívili Muzeum Madame Tussauds, Victoria and Albert Museum, Natural History Museum, Science Museum. Vzhledem k přírodovědnému zaměření většiny studentů byl kladen důraz především na návštěvu Natural History Museum a Science Museum.