Images-loading

Přednáška plk. prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc.

Ve čtvrtek 20. 2. 2014 se studentky a studenti naší školy zúčastnili další zajímavé přednášky významné osobnosti českého zdravotnictví.Po listopadové besedě s prof. Janem Pirkem se tentokrát studenti setkali s předním českým neurochirurgem, přednostou neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze, Plk. prof. MUDr…

Fyzikální divadélko

V pátek 23. 5. 2014 bylo možné ve škole vidět FYZIKU netradičně. ÚDiF neboli Úžasné Divadlo Fyziky je skupina lidí, kteří se rozhodli bavit diváky fyzikou. Díky projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji jsme si mohli zopakovat základní znalosti z mechaniky, elektřiny, optiky a viděli jsme…

Přírodovědné setkání žáků ZŠ

V sobotu 24. 5. se na naší škole konalo malé přírodovědné setkání žáků ZŠ. Akce se konala v rámci Projektu na podporu přírodovědného vzdělávání v Královehradeckém kraji a zúčastnilo se jí celkem třicet žáků ze tří partnerských základních škol.Během sobotního dopoledne se žáci setkali s divadlem ÚdiF z Brna, které si…

1 3 4