Images-loading

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů

Výměnná stáž polských studentů

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznychReg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051Od  4. 6. do 15. 6. 2018 se konala stáž polských studentů v Oblastní nemocnici v Trutnově.  Zúčastnilo se  20  studentů  Univerzity…

Zpráva ze závěrečné konference k projektu

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznychReg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051Dne 25. 5. 2018 se čtyřicet studentů naší školy společně s pedagogickým doprovodem zúčastnilo závěrečné konference k ČR-PL projektu v Jelení Goře.Na…

Klíčová aktivita K2 - schůzky projektového týmu

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznychReg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051V posledním monitorovacím období se stejně jako v minulých obdobích konalo několik schůzek projektového týmu. Na schůzce z 18.6. se mimo jiné řešily záležitosti…

Studentský workshop ve Zlatém Widoku

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznychReg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051O víkendu 14. - 15. 4. odjelo dvacet studentů naší školy na česko - polský víkend do Zlatého Widoku. Jednalo se o poslední z pěti studentských workshopů, které se…

Metodická publikace

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznychReg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051Dne 9. 4. se ve škole konala aktivita zaměřená na zvýšení informovanosti studentů školy o realizaci ČR - PL projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů…

Stáž v Jelení Goře

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznychReg. číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051Ve dnech 18. - 30. 3. se dvacet studentek naší školy zúčastnilo pracovní stáže ve zdravotnickém zařízení v polské Jelení Goře. Stáž se konala v rámci ČR - PL projektu…

2 3 4 5