Images-loading
Vánoční zpívání pro seniory

Mládežnická organizace ČČK - Vánoční zpívání pro seniory

Vánoční zpívání se letos uskutečnilo dokonce třikrát. Kromě tradiční návštěvy klientů v Domově pro seniory R. Frimla jsme také zavítaly do Bílkova sanatoria, kde se uskutečnila 2 vystoupení. O příjemnou vánoční atmosféru se zasloužily studentky ZA3 a ZA1. Děkuji všem zúčastněným.

                                                                       Mgr. Jana Trejbalová