Images-loading

Valná hromada ČČK MS „Zdravoťáci

Ve středu 25. 2. 2015 se konala tzv. Valná hromada naší Místní skupiny ČČK „Zdravoťáci". Účast byla hojná - 60 účastníků je už opravdu velké číslo. Kromě našich učitelů a studentů přijala pozvání i ředitelka Oblastního spolku ČČK v Trutnově paní Iveta Špičková. Na programu bylo zhodnocení činnosti v uplynulém kalendářním roce,…

Vánoční zpívání pro seniory

Vánoční zpívání se letos uskutečnilo dokonce třikrát. Kromě tradiční návštěvy klientů v Domově pro seniory R. Frimla jsme také zavítaly do Bílkova sanatoria, kde se uskutečnila 2 vystoupení. O příjemnou vánoční atmosféru se zasloužily studentky ZA3 a ZA1. Děkuji všem zúčastněným.                …

Rozsvěcení vánočního stromu

Rozsvěcení vánočního stromu v Trutnově a my byly u toho; konkrétně studentky druhého ročníku ZA - Hanka Cabrnochová a Veronika Beková, které se aktivně této akce zúčastnily. Kolemjdoucím nabízely upečené perníčky, vyrobené stromečky. I když byla pořádná zima, děvčata se své role zhostila na výbornou. Ale krom Hanky a Veroniky jste…

MO ČČK na naší škole

Naše mládežnická organizace ČČK se během školního roku aktivně zapojuje např. do následujících akcí:Základní víkend pro nové členy se zaměřením na informace o MO ČČK.Návštěva Oranžového domu.Akce Velikonoční perníčky.Účast na akci Svazu tělesně postižených v budově MÚ v Trutnově (měření krevního tlaku).Účast na bitvě o vlakové…