Images-loading
Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků na trutnovské zdravotnické škole

Konec letošního září byl na trutnovské zdravotnické škole opět ve znamení prezentace kultur, tradic i jazyků různých zemí Evropy. Soutěžní klání se rozběhlo již začátkem září, kdy si studenti losovali témata ke zpracování prezentací týkajících se různých evropských zemí. Samotná soutěž vypukla v pátek 25. září, kdy se zápolilo hned na několika „frontách". Část studentů prezentovala informace o vylosovaných evropských zemích z hlediska jejich historie, tradic, geografie, ale i slavných osobností té či oné země, nabízela ukázky gastronomie, tančila a zpívala, připravila soutěžní úkoly. Tyto úkoly poté plnila další část studentů, kde dokazovala orientaci ve znalostech o naší „matičce" Evropě. Za všechny aktivity studenti získávali pro své třídy cenné body. Bodový zisk ještě navyšovali všem třídám jejich vybraní kreslíři, zobrazovali „nej" zvolených zemí a tvořili projekty, které později vyzdobily interiér školy. Po odevzdání projektů soutěž pokračovala vernisáží, na které odborná porota vybírala nejzdařilejší prezentace. 
Pak již všichni s napětím čekali na vyhlášení výsledků. Byly uděleny ceny třídám ve dvou kategoriích. Velkého úspěchu a vítězství dosáhli studenti 2. a 3. zdravotnického lycea, kteří své kategorie ovládli a představili ve svých prezentacích Řecko a Francii.
Osobně si myslím, že vítězem byl úplně každý, kdo si s chutí zábavnou formou uvědomil, jak je Evropa jazykově i kulturně pestrým světadílem a jak potřebné je některý z frekventovaných
cizích jazyků znát a naučit se v něm komunikovat. Přáli bychom si, aby našim studentům vydržela
verva i zaujetí i při běžné výuce cizího jazyka. Vždyť v současnosti znalost cizího jazyka stále více otevírá dveře nejen do Evropy...

                                                                                      Mgr. Lea Janáková