Images-loading
Přírodovědná sobota pro žáky ZŠ

Přírodovědná sobota pro žáky ZŠ

V sobotu 23. 4. 2022 se konala u nás na Zdrávce další, v letošním školním roce již poslední, přírodovědná sobota pro žáky ZŠ. Žáci si vyrobili plíce, vyzkoušeli si pitvat srdce a hustě experimentovali s hustotou různých látek. 

Akce se konala v rámci projektu I-KAP KHK 2, reg. č. projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Děkuji kolegyním Radové, Čadové, Merbsové a Bubeníkové za výbornou spolupráci.

M. M.