Images-loading
Kurz „Záchranář“ 2. ZL

Kurz „Záchranář“ 2. ZL

V úterý 14. června jsme odjeli na odborný kurz na základnu SVČ Bokouš do Vlčkovic. Po milém úvodním přivítání jsme ve dvou dnech absolvovali připravený program zaměřený na získání nových a prohloubení známých teoretických i praktických znalostí a dovedností v poskytování první pomoci. Měli jsme si možnost vyzkoušet nejen práci v záchranářském týmu, ale i nelehkou práci na dispečinku. Program byl velmi pěkně a připravený, mnoho nového jsme se naučili a na kurz budeme dlouho a rádi vzpomínat.

Děkujeme lektorům, instruktorům SVČ a figurantům za super dva slunečné dny naplněné pohybem, akčností i pocitem, že teď už  víme mnohem lépe, jak případně pomoci ostatním, při záchraně jejich života.