Images-loading
Tradiční sportovní kurz na ZDRÁVCE

Tradiční sportovní kurz na ZDRÁVCE

Na konci školního roku se uskutečnil tradiční sportovní den, tentokrát netradičně v tělocvičně. Studenti byli rozděleni do čtyřčlenných družstev a soutěžili v pohybových, znalostních i dovednostních disciplínách. Mezi letošní disciplíny patřily – hod létajícím talířem na cíl, střelba ze vzduchovky, střelba na branku, chůdy, běh s plnými nosítky po školním schodišti a zpět, orientační běh po škole aj. Panovala výborná nálada ani nevadilo, že venku prší. Díky za hojnou účast a hezké prázdniny.