Images-loading
LOGICKÁ OLYMPIÁDA

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

V této soutěži rozhoduje o úspěchu:

  • ·       logické uvažování
  • ·       pohotovost
  • ·       představivost
  • ·       rychlost úsudku

Logická olympiáda se pořádá pro všechny věkové kategorie.  Studenti středních škol soutěží v kategorii C olympiády“ zúčastnilo 75 studentů ze tříd ZL 1., ZL 2., ZL 3., PS 1. A, PS 1. B, PS 1.C a MN 1.

Všem řešitelům děkujeme za účast!!!

VELKÁ GRATULACE patří studentovi Vojtěchu GAVENDOVI ze třídy PS 1. A, který byl nejúspěšnějším řešitelem ze všech žáků naší školy.

V Královéhradeckém kraji se „logické olympiády“ v kategorii C účastnilo celkem 878 studentů a mezi nimi byl Vojta GAVENDA na krásném 42. místě.

Ze 17 661 řešitelů kategorie C v celé republice byl Vojta GAVENDA na 875.- 925. místě. To je krásný výsledek.

Vojta GAVENDA postupuje do krajského kola „logické olympiády“. DRŽÍME PALCE!!!

Pořadí na prvních deseti místech v naší škole:

1.     Vojtěch GAVENDA                             PS 1. A

2.     Michal KAŠPAR                                  ZL 1.

3.     Nikola KOBOSOVÁ                             ZL 1.

4.     Kristýna KOUKOLOVÁ                        MN 1.

5.     Sofie ŠINDLEROVÁ                             ZL 3.

6.     Barbora TESAŘOVÁ                           PS 1. A

7.     Viktorie ŘÍHOVÁ                                  ZL 1.

8.     Kristýna HEJNOVÁ                             ZL 1.

9.     Aneta SCHMIEDTOVÁ                         ZL 2.

10.  Julia CAMPBELL                                 PS 1. A

11.  Šarlota SMETANOVÁ                         PS 1. C