Images-loading
Ceremonie DoFE Krajský úřad

Ceremonie DoFE Krajský úřad

První rok s projektem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) jsme dnes na Krajském úřadě zakončili  slavnostním předáváním certifikátů a odznaků - ceremonie.  Během předávání certifikátu se četl medailonek každého oceněného účastníka a proběhlo společně fotografování. Naše skupina 14 oceněných účastníků byla ze všech škol a středisek ta nejpočetnější. Všem současným Dofákům přejeme hodně odhodlání a pevné vůle, ten krásný pocit, že jste něco úspěšně dotáhli až do úplného konce, stojí za to.


Iva Horná