Images-loading
Přírodovědná sobota

Přírodovědná sobota

V sobotu 18/3 se na Zdrávce konalo další přírodovědné setkání. Tentokrát nás navštívili žáci ZŠ Komenského a ZŠ kpt. Jaroše, aby si pod odborným dohledem vyzkoušeli pitvu oka a vyrobili Heronův řetěz.

Další přírodovědná sobota se bude konat 1/4.

Děkuji kolegyním Radové, Bubeníkové, Čadové a Merbsové za spolupráci.

Akce se konala v rámci projektu I-KAP KHK 2, reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

M. M: