Images-loading
Přírodovědná sobota na Zdrávce

Přírodovědná sobota na Zdrávce

Rekordních 67 žáků z pěti základních škol navštívilo v sobotu 21. 10. 2023 naši školu, aby si zde vyzkoušeli pokusy z chemie, dozvěděli se něco o těžišti a o rovnováze těles a především se blíže seznámili s mozkem a jeho funkcemi. 

Děkuji kolegyním Radové a Merbsové a Lence Bubeníkové s rodinou za perfektní program, který si žáci moc užili. 

M. M.