Images-loading

Identifikace projektu

Název projektu: KOMPETENCE 4.0Reg. č. projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207Zahájení realizace projektu: 1.8.2020Ukončení realizace projektu: 31.7.2022Výše dotace: 63 953 EurWeb: https://ohkliberec.cz/projekty/kompetence-4-0/