Images-loading

Otvíráme zdrávku v Červeném Kostelci. Už brzy!
ROZHOVOR s ředitelem naší školy Romanem Háskem

Proč rozšiřujeme trutnovskou zdrávku do Červeného Kostelce?
Zájem o studium u nás roste, žáků neustále přibývá. V poslední době nám díky tomu bylo v Trutnově těsno. Teď se nám prostorově uleví. Když část výuky přesuneme do Červeného Kostelce, můžeme například dělit třídy žáků do menších skupin. Bude více prostoru na vysvětlování. V poslední době to nešlo.

Které obory bude možné v Červeném Kostelci studovat?
Stejně jako v Trutnově to bude čtyřletý maturitní obor praktická sestra, a také dva zcela nové čtyřleté obory - masér ve zdravotnictví a nutriční asistent. Vše plánujeme už od září 2022. Do Červeného Kostelce přesuneme také 2. a 3. ročník oboru diplomovaná všeobecná sestra naší Vyšší odborné školy zdravotnické. Ve školním roce 2023/24 chceme otevřít rovněž tříleté zkrácenépomaturitní studium oboru praktická sestra v kombinované (dálkové) formě.

Má zdrávka v Kostelci potřebné zázemí?
Po průmyslovce získáme moderní a rozsáhlou školní budovu s jídelnou v ulici 17. listopadu. Nevyžaduje zásadní úpravy nebo opravy. Vnitřní prostory jsou vhodné pro výuku všech předmětů zdravotnické školy, budou vybavené podle nejnovějších požadavků na odborné vzdělávání.Plánujeme rovněž využití nově opraveného domova mládeže v ulici Bratří Čapků.

Kdo bude na kostelecké zdrávce učit?
Zkušení pedagogové z trutnovské zdrávky, která je proslulá vysokou kvalitou a profesionalitou.V Červeném Kostelci nabídneme stejný standard jako v Trutnově.

Bude mít kostelecká zdrávka dost žáků?
Už nyní máme z Náchodska zhruba třetinu žáků, nejen v oboru praktická sestra.  Přesun některých oborů do Červeného Kostelce přinese větší komfort žákům z náchodského okresu.V regionu je silná a významná aktivita pečovatelských, charitních asociálních služeb. Absolventům to dává skvělou perspektivu pro pracovní uplatnění. Klíčovou výhodou je možnost kvalitní praxe v moderní náchodské nemocnici, od Kostelce je vzdálená pouhých 10 kilometrů.

Co mají zájemci o studium v Kostelci udělat?
Podat přihlášku na naší školu. Přijímačky se uskuteční v Trutnově, a to ve stejných termínech jako najiné státní střední školy. Kritéria pro přijímací zkoušky budou podobná pro všechny maturitní obory. Zveřejníme je na našich webových stránkách do konce ledna.