Images-loading

PRAKTICKÁ SESTRA 
UCHAZEČI O STUDIUM


Obor: Praktická sestra -  53-41-M/03

Délka vzdělávacího programu: 3 leté  

Forma:  studium zkrácené (dálkové)

Dosažený stupeň vzdělání: ukončené maturitní zkouškou

Obor je určen pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku !!!!!


Ve školním roce 2023/24 se tento obor bude otvírat.


Uchazeči o obor praktická sestra v dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem. 


Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny. 


UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent (absolventka) připravován na činnost směřující k podpoře zdraví obyvatel, prevenci onemocnění a poskytování kvalitní ošetřovatelské péče klientům ve všech typech zdravotnických zařízeních. Studium dává široké teoretické a praktické vědomosti a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.