Images-loading

KONFERENCE A SEMINÁŘE
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Informace: Ošetřovatelské dny 2016 se budou konat dne 4. 11. 2016 od 13:00 hodin. Téma "CHIRURGIE". Bližší informace v průběhu září 2016.


Naše škola pravidelně pořádá odborné semináře a konference pro žáky a studenty, učitele, nelékařské zdravotnické pracovníky a veřejnost. cílem těchto odborných konferencí a seminářů je rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti jejich účastníků.

Určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky a pro žáky a studenty zdravotnic­kých škol
Co získá absolvent potvrzení o účasti, eventuálně kreditní body
Průběh vzdělávání většinou v pracovních dnech v odpoledních hodinách a o víkendech
Kontaktní osoba Mgr.Kracíková Táňa, tel.: +420 499840092, kracikova@szstrutnov.cz


 
OHLEDNUTÍ ZA OŠE DNY 2014

    Již devátým rokem tradičně v listopadu naše škola pořádala odbornou konferenci pro všeobecné sestry a letos nově i pro porodní asistentky tzv. „Ošetřovatelské dny". Téma bylo zajímavé a široké - Pneumologie. Přednášeli erudovaní odborníci v této oblasti - vedoucí lékař plicní ambulance z Oblastní nemocnice Trutnov MUDr. Jan Kolář, jehož přednáška byla věnována chronické obstrukční plicní nemoci. Dalšími přednášejícími též z plicní ambulance byla vedoucí sestra paní Martina Středová a paní Petra Pražáková, která seznámila přítomné s problematikou TBC, jak u dospělých, tak i nyní s hodně diskutovaným očkováním proti TBC. Z hradecké Fakultní nemocnice přijali pozvání MUDr. Ondřej Kudela, který se zaměřil na astma bronchiále a na toto téma pak navázala paní Zlatuše Hýsková, která pracuje též na plicní klinice v Hradci Králové. Představila současné inhalační systémy a neopomněla ani důležitou edukaci, která hraje v léčně astmatu prim. Konference se letos zúčastnila více jak stovka pracovníků ve zdravotnictví, mezi nimiž nechyběly ani odborné učitelky a studentky naší školy. 


                                                                                             Mgr. Jana Trejbalová

VÍCE V TÉTO KATEGORII