Images-loading

MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ 
UCHAZEČI O STUDIUMObor: Masér ve zdravotnictví -  53-41-M/04

Délka vzdělávacího programu: 4 roky  

Forma: denní studium

Dosažený stupeň vzdělání: ukončené maturitní zkouškouŽáci se učí poskytovat léčebně rehabilitační péči pod odborným dohledem fyzioterapeuta nebo lékaře, např. provádět klasické masáže, aplikovat teplo, podávat zábaly, připravovat a podávat částečné i celkové koupele, provádět základní vodoléčebné procedury, jednat v souladu s profesní etikou, dodržovat stanovené předpisy související s pracovní činností, pracovat se zdravotnickou dokumentací, dodržovat hygienicko-epidemiologický režim.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Absolventi se uplatní v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Absolventi se zrakovým postižením mohou vykonávat povolání masér ve zdravotnictví v rozsahu kompetencí stanovených vyhláškou č. 55/2011 Sb. § 38, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Absolventi se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky. (Tento obor není vyučován v Královéhradeckém kraji)icon
učební plán MZ denní studium
pdf 684.81 kB